De Vogelvriend Roden e.o.


< De Agenda 2023


  donderdag 12 t/m zaterdag 14 januari 2023 bondshow VOGEL'23, IJsselhallen, Rieteweg 4 Zwolle


  dinsdag 21 mrt 2023 20:00uur Jaarvergadering, Onder de Linde, Brink 27 9300Jk Roden


  dinsdag 16 mei 2023 20:00uur Clubavond met presentatie, zie clubavonden verderop de website-- De vogelmarkt is voorlopig gestopt i.v.m. alle regelgeving rondom het houden van vogelmarkten. --

De Vogelmarkt (gratis toegang)

De vogelmarkt is voorlopig gestopt i.v.m. alle regelgeving rondom het houden van vogelmarkten.

Clubavond De Vogelvriend

De Clubavonden
Clubavond De Vogelvriend

De eerste volgende clubavond staat gepland voor 16 mei 2023 20:00uur en zal plaatsvinden in dorpshuis '' Nijroon'' roderweg 86 9311 PA te Nieuw-Roden. De avond zal verzorgd worden door Johan Zwarts. Johan is gespecialiseerd in oa Australische prachtvinken en parkieten, insecten en vruchteneters, amazones, lories en zebravinken.


Ringenbestelling

U kunt via de Bond ringen bestellen via https://ringennbvv.nl/ met het ringnummer en de gegevens die via de vereniging ontvangt. De eerste keer dat u hierop klikt wordt u gevraagd om een account bij aan te maken. Leden kunnen dit doen met de door de bond aan hen verstrekte gegevens (kweeknummer, afdelingscode). Deze vindt u op de adreswikkel van ons maandblad en op uw lidmaatschapsbewijs. Tevens vragen ze u een wachtwoord en een uniek mailadres op te geven. Naar dit mailadres sturen ze u de status van uw bestelling. Let op: bent u GEEN LID? Dan moet u eerst contact opnemen met het bondsbureau, zodat zij u een kweeknummer toe kunnen wijzen. Zonder kweeknummer kunt u geen account aanmaken.


Bestelformulier ringen


Het Cluborgaan

Jaarlijks komen er twee cluborganen uit. De voorjaarseditie wordt uiterlijk op 1 februari op de site gepubliceerd en de najaarseditie uiterlijk op 1 september. U kunt de meest recente uitgaven van het cluborgaan bekijken via de onderstaande links.


Voorjaarseditie cluborgaan
Najaarseditie cluborgaan
Cluborgaan


Onze Vogels

Als lid van De Vogelvriend Roden e.o. ontvangt u maandelijks het blad Onze Vogels in de brievenbus. Sinds jaar en dag het blad voor liefhebbers van kooi- en volierevogels. In het maandblad komen diverse onderwerpen aan bod als vogelsoorten, kleurmutaties, voeding, kweek en ziekten.


Onze Vogels

Aanmelden

U kunt zich aanmelden als lid van De Vogelvriend Roden e.o. door uw gegevens in te vullen en het webformulier te verzenden. Indien na het verzenden geen bevestiging op uw scherm verschijnt, is het verzenden niet gelukt. Binnen 7 dagen ontvangt u een bevestiging van de secretaris in uw mailbox.Algemene Voorwaarden
Achternaam: Voorletters:
Straat: Huisnummer:
Postcode: Woonplaats:
Geboortedatum: IBAN:
Lidmaatschap: Emailadres:
Historie: Kweeknr:*

Bijzondere tentoonstelling te Roden

Geachte vogelliefhebber,

-->
Wij organiseren ook dit jaar weer een bijzondere tentoonstelling, U kunt uw vogels de 22e november 2022 afgeven tussen 15:00 (eerder in overleg) en 21:00 uur in Onder de Linden, Brink 27, 9301 JK te Roden. U kunt uw vogels met het verstrekte afhaalbewijs zaterdag 26 november weer ophalen tussen 15:00 en 17:00 uur.

Met vriendelijke groet, Joost Schuitemaker, Voorzitter De Vogelvriend Roden eo.

Het inschrijfformulier is als excel-bestand beschikbaar en te downloaden door op nevenstaande link te klikken: TT inschrijfformulier Roden .

Het reglement is via deze link te lezen: TT Reglement Roden .


update 30 november: Alle vogels zitten weer in hun huizelijk hok en we kunnen terugkijken op een succesvol tentoonstelling . Het bestuur bedankt alle inzenders, adventeerders en vrijwilligers en ziet graag iedereen volgend jaar weer terug.


De Vereniging

De Vogelvriend Roden e.o. kan worden gezien als de vogelvereniging van Noordenveld en het Westerkwartier. De in 1952 opgerichte vereniging hoort bij de drie grootste vogelverenigingen van de drie Noordelijke provincies met een constant ledenaantal van circa 130 leden. Hiervan wonen ongeveer 60 leden in Noordenveld en circa 60 leden in het Westerkwartier. De Vogelvriend Roden e.o. is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV). Leden kunnen via onze vereniging ringen bestellen en ontvangen het maandblad Onze Vogels. Ook streeft de vereniging er naar om in het voor- en najaar een digitaal cluborgaan uit met actuele informatie over de vereniging. Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd zoals clubavonden en de jaarlijkse tentoonstelling. De contributie van De Vogelvriend Roden e.o. bedraagt voor volwassenen 39,50 euro per jaar. Jeugdleden en donateurs betalen slechts 19,50 euro per jaar. U kunt zich online aanmelden via het digitale aanmeldingsformulier.

U kunt de vereniging bereiken via: info@devogelvriendroden.nl

Bent u actief op facebook? Bezoek dan eens onze facebookpagina en wordt lid:
facebook <---


Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Joost Schuitemaker
Secretaris: Johan Dermois
Penningmeester: Jelle H. Boorsma

Lid: Willem Kroon
Lid: Henk Boer
Lid: Jakob Homan

TT-secretaris: Jan Hoving

Beheerder website en facebookpagina: Rick Drent

Het bestuur is te bereiken via: info@devogelvriendroden.nl